سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
خرد، ریشه دانش و انگیزه فهم آن است . [امام علی علیه السلام]